a

Општинска управа општине Бујановац у непримерено дугом временском периоду није одлучила по захтеву притужиоца, нити је предузела активности на окончању првостепеног поступка, што недвосмислено указује на неправилности у раду, повреду права грађана и повреду принципа добре управе, утврдио је Заштитник грађана