a

Јавно предузеће „Водовод и канализација“ Лозница је начинило пропуст у раду непоштовањем одлука државних органа и неблаговременим поступањем по обавезујућем, извршном и правноснажном решењу инспекције рада којим је одлучено о заштити права запослене, чиме је повредило права притужиље на рад и по основу рада, утврдио је Заштитник грађана