a

Министарство рударства и енергетике није адекватно реаговало на бројна писана обраћања притужиоца овом органу. Оваквим поступањем дошло је до повреде принципа добре управе и повреде права притужиоца, утврдио је Заштитник грађана