a

Филијале Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Пореске управе у Бачкој Паланци погрешно су обавестиле притужиоца о начину уплате доприноса уместо послодавца, а потом одбиле да исправе своју грешку и изврше повраћај средстава, пребацујући одговорност једна на другу, утврдио је Заштитник грађана