a

Под изговором постојања оправданог разлога, Привредна комора Србије је укидањем одређеног броја радних места отпустила више од 80 запослених без одговарајућих критеријума, да би у врло кратком временском року, усвајањем новог Правилника о организацији и систематизацији радних места, поново предвидела већи број радних места и запослила нове раднике, утврдио је Заштитник грађана