a

У раду Казнено-поправног завода у Пожаревцу-Забели начињене су неправилности у поступању према осуђеном лицу – штрајкачу глађу и жеђу, тако што лекари нису свакодневно обављали преглед његовог здравственог стања док је трајао штрајк, утврдио је Заштитник грађана