a

Градски завод за хитну медицинску помоћ у Београду својим саопштењем за јавност од 11. априла 2017. године поступио је супротно професионалним и етичким правилима понашања у обављању службених послова, као и оправданим очекивањима грађана и досадашњој пракси, поручује вршилац функције заштитника грађана Милош Јанковић.

У спорном саопштењу најављено је да Хитна помоћ неће бити у могућности да интервенише у централним градским улицама у периоду од 18 до 21 сат због блокаде саобраћаја изазваног протестима, који су се тих дана одвијали у Београду. Најавом да неће извршавати своје законом и етичким кодексом утврђене дужности, Хитна помоћ је довела у питање извесност остваривања права грађана на пружање неопходне хитне медицинске помоћи и неоправдано и нерационално узнемирила јавност. Истовремено, таквим саопштењем нанета је велика штета угледу те здравствене установе, истиче Јанковић.

И након упућене ургенције, сарадња са омбудсманом је изостала јер Градски завод за хитну помоћ није доставио Заштитнику грађана документацију која је од значаја за поступак који је водио. Између осталог, тражена је и копија одговарајућег акта те здравствене установе којим је др Нада Мацура одређена као овлашћено лице за односе са јавношћу.

Заштитник грађана је препоручио Градском заводу за хитну медицинску помоћ у Београду да без одлагања, путем средстава јавног информисања, као и на својој званичној интернет страни, грађанима упути извињење због узнемиравајуће садржине дате у наведеном саопштењу.

Такође, потребно је да Министарство здравља преиспита радно правни статус и радно ангажовање свих запослених у овој здравственој установи (здравствених радника, здравствених сарадника и осталих запослених) који су испунили законски услов за одлазак у старосну пензију, да ли је сваком од њих донет одговарајући правни акт о престанку радног односа, као и да ли су након тога и даље радно ангажовани у истој здравственој установи и, уколико јесу, по ком основу.

О поступању по упућеним препорукама Градски завод за хитну медицинску помоћ и Министарство здравља ће обавестити Заштитника грађана у року од 15 односно 60 дана.