a

Општина Димитровград није обезбедила прихватилиште за напуштене животиње, њихов превоз, прикупљање и збрињавање, на шта је обавезује Закон о добробити животиња, утврдио је Заштитник грађана