a

Управа за заштиту биља Министарства пољопривреде и заштите животне средине у поступку спровођења инспекцијског надзора, иако је била дужна да то учини, није извршила проверу навода притужиоца да власник суседне парцеле користи средства за заштиту биља на незаконит начин, утврдио је Заштитник грађана