a

Заштитник грађана је из средстава јавног информисања дошао до сазнања да је у Вишњичкој бањи у Београду више полицијских службеника применило полицијска овлашћења према једној особи женског пола и више мушкараца. Садржај јавно доступних снимака указује да су полицијски службеници поступали незаконито, на посебно некоректан начин, што је потребно испитати.

Заштитник грађана је покренуо поступак контроле по сопственој иницијативи и затражио од Министарства унутрашњих послова, да му без одлагања, а најкасније у року од 15 дана, достави изјашњење о свим околностима конкретног случаја, стоји, између осталог, у акту који је упућен овом органу.