a

Градска управа Зрењанина у дугом временском периоду није обезбеђивала средства из буџета локалне самоуправе за остваривање делатности предшколског образовања и васпитања и није у складу са законом утврђивала учешће корисника у финансирању трошкова боравка детета у Предшколској установи Зрењанин, утврдио је Заштитник грађана