a

Иако није било надлежно, Министарство привреде је утицало на избор лица која су бирана међу запосленима у Националној агенцији за регионални развој са којима ће Развојна агенција Србије закључити уговор о раду, утврдио је Заштитник грађана