a

Заштитник грађана је утврдио да Управа за трезор Министарства финансија није доследно поштовала процедуру при достављању решења на жалбу коју је упутио притужилац, односно да није проверавала исход достављања поште притужиоцу, иако јој није враћена попуњена повратница или неуручена пошиљка