a

Министарство унутрашњих послова није дало сагласност да грађанин обавља послове физичког обезбеђења и заштите објеката са оружјем због учињеног прекршаја, иако је законски рок за ускраћивање сагласности по том основу истекао, утврдио је Заштитник грађана