a

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање је, без навођења законског основа, обавезао притужиоца на уплату доприноса за одређени период, иако је притужилац доставио уверење Пореске управе да нема дуг за неуплаћене доприносе, утврдио је Заштитник грађана