a

Привредно друштво „ЕПС Снабдевање“ није понудило притужиоцу, у складу са законом, споразум о извршавању обавезе приликом куповине електричне енергије, нити га је обавестило о начинима и условима понуде за закључење споразума о извршењу ове обавезе, утврдио је Заштитник грађана