a

Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Градске управе града Ниша поставила је саобраћајну сигнализацију - саобраћајни знак забране заустављања и паркирања у једној од улица у овом граду, а да претходно није израдила саобраћајни пројекат за постављање саобраћајне сигнализације, утврдио је Заштитник грађана