a

Министарство финансија, Централа Пореске управе и филијале Нови Београд 1 и 2, као и Републичка дирекција за имовину Републике Србије, шест година не могу да постигну сагласност око тога ко је надлежан за поступање по захтеву притужиље, утврдио је Заштитник грађана