a

Општина Бач није на својој територији обезбедила зоохигијенску службу и прихватилиште за напуштене животиње. Оглушивши се о своју законску обавезу да као јединица локалне самоуправе обезбеди прикупљање и збрињавање напуштених и изгубљених животиња, општина Бач је угрозила и здравље и безбедност грађана на њеној територији.