a

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Инспекторат за рад, у више инспекцијских надзора није утврдило све одлучне чињенице, на основу њих дао образложену оцену да ли је повређено право подносиоца притужбе и у складу са оценом предузео одговарајуће мере, утврдио је Заштитник грађана