a

Министарство просвете, науке и технолошког развоја није усагласило Правилник о наставном плану и програму за други циклус основног образовања са Законом о основном образовању и васпитању, који је донет две године раније. Министарство је у више наврата захтевало од Завода за унапређивање образовања и васпитања да приступи измени плана и програма, али је Завод, због пројекта на коме ради, те захтеве одбијао.

Због пропуста у раду ових органа, ученици другог циклуса основног образовања, супротно закону, већ трећу школску годину похађају већи број часова у току једне недеље, утврдио је Заштитник грађана.