a

Пропустима органа управе, бивши запослени Заједнице југословенске електропривреде (ЈУГЕЛ) стављени су у неравноправан положај са запосленима и пензионерима ЈП „Електропривреда Србије“, правним наследником овог предузећа, у остваривању права на упис бесплатних акција, утврдио је Заштитник грађана