a

Уместо у законском износу од 80%, органи града Ниша од октобра 2010. године финансирају делатност Предшколске установе „Пчелица“ у нижем износу, тако да учешће родитеља у финансирању трошкова боравка детета у овој предшколској установи износи преко 20%, утврдио је Заштитник грађана