a

Градска управа у Крушевцу није отклонила последице од обрачунавања учешћа родитеља у финансирању делатности у ПУ „Ната Вељковић“, који су вишеструко већи од законом прописаних 20% од економске цене, утврдио је Заштитник грађана