a

Органи Општине Бор, у периоду од 01. 10. 2012. године до 20. 02. 2015. године, утврђивали су учешће корисника у финансирању трошкова боравка детета у Предшколској установи „Бамби“ супротно закону, тако што је неосновано наплаћивана цена у износу од 45% од економске цене, утврдио је Заштитник грађана