a

Заштитник грађана је утврдио да Дирекција Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање није у законом прописаном року прибавила од Управног суда списе предмета потребне за одлучивање о жалбама грађана изјављеним против првостепених одлука Фонда, које се односе на другу правну ствар истог лица