a

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Филијала Ваљево, одбио је, неправилном применом закона, захтев притужилаца за исплатом заосталог неисплаћеног износа пензије њиховог пок. рођака за последњих 12 месеци пре дана његове смрти, а потом и захтев за исплатом трошкова сахране, утврдио је Заштитник грађана