a

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Филијала Сремска Митровица, наложио је притужиљи да изврши уплату доприноса за једну годину ради остваривања права на старосну пензију коју је њен тадашњи послодавац пропустио да уплати, утврдио је Заштитник грађана