a

Филијале Пореске управе Смедерево и Нови Сад 2, као и друге организационе јединице ове управе, контролисале су умањење нето прихода лица у јавном сектору (тзв. „солидарно опорезовање“) после истека прописаних рокова и неблаговремено су доносиле решења којима су утврђивале обавезу плаћања разлике нето прихода (тзв. „солидарни порез“) грађанима, утврдио је Заштитник грађана