a

Иако је испуњавао прописане услове за упис у статусу студента чије се студије финансирају из буџета Републике Србије, студент Математичког факултета је због пропуста Министарства просвете, науке и технолошког развоја уписан у прву годину основних студија у статусу самофинансирајућег студента, утврдио је Заштитник грађана