a

Након обуставе испоруке електричне енергије на захтев власника стана и купца електричне енергије, Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ - Београд је, пре истека законом прописаног рока у коме је могуће прикључење, дао одобрење да се мерно место ипак прикључи на основу усмене молбе подстанара који живи на тој адреси, утврдио је Заштитник грађана