a

Општина Мајданпек се оглушила о законску обавезу и није обезбедила зоохигијенску службу и прихватилиште за напуштене животиње и није донела Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака, утврдио је Заштитник грађана