a

Ни након пет месеци од када су се стекли услови, Изборно веће Факултета политичких наука у Београду није разматрало нити донело одлуку о избору кандидата за звање редовног професора у овој високообразовној институцији, утврдио је Заштитник грађана