a

Без разматрања поднеска и без обавештења притужиоцу, Министарство државне управе и локалне самоуправе је притужбу на рад упутило Управном инспекторату - органу на који се притужба односи. Управни инспекторат је поводом обраћања притужиоца такође неправилно поступио тако што је притужбу разматрао и потписао управни инспектор који је водио поступак по представци и на чији рад је поднета притужба, утврдио је Заштитник грађана.