a

Од 2013. године Национална служба за запошљавање на неуређен и нетранспарентан начин спроводи јавне конкурсе за избор директора филијала, тако што текст конкурса није довољно јасан у погледу услова и фаза по којима се спроводи, нити су учесници јавног конкурса благовремено обавештени да ли су испунили услов за даље учешће у поступку, утврдио је Заштитник грађана