a

Иако је притужилац доставио доказ да су доприноси за пензијско и инвалидско осигурање били уплаћени пре него што је поднео захтев за остваривање права на пензију, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање је поништио решење и донео ново којим је притужиоцу на име неуплаћених доприноса утврдио дуг у већем износу, утврдио је Заштитник грађана