a

Прва економска школа у Београду није донела одлуку о додели признања Ученик генерације кандидату који је предложен као најуспешнији ученик у свим областима школског рада, нити је ово признање доделила осталим кандидатима који су испуњавали услове. Школа, такође, у дужем временском периоду није благовремено и ефикасно предузимала мере за обезбеђивање правилног рада и коректног односа наставника према ученицима, посебно у домену заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања, утврдио је Заштитник грађана.