a

Министарство пољопривреде и заштите животне средине није у законском року донело одлуку по захтеву Ловачког удружења за установљавање новог ловишта на територији катастарске општине на којој се налази, утврдио је Заштитник грађана