a

Министарство пољопривреде и заштите животне средине није у законом прописаном року донело одлуку по жалби на решење Републичког ветеринарског инспектора, није одговорило на захтев притужиље да се спроведе службени надзор и поништи решење овог органа, нити је захтев за спровођење надзора над радом Градске управе Града Суботице проследило надлежном министарству, утврдио је Заштитник грађана