a

Агенцијa за привредне регистре у предметима двојице притужилаца није поступила по инструкцијама Министарства за државну управу и локалну самоуправу, другостепеног органа, већ је списе предмета вратила Министарству са примедбама на његове одлуке, утврдио је Заштитник грађана