a

Заштитник грађана је утврдио да оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ – Регионални центар Електросрбија Краљево није, у складу са начелом добре управе и правилима управног поступка, донео одлуку о захтеву притужиоца за умањење трошкова за прикључење на дистрибутивни електроенергетски систем