a

Заштитник грађана је утврдио да Агенција за приватизацију, иако је била благовремено упозорена, није с потребном пажњом контролисала рад привременог заступника капитала субјекта приватизације фирме у стечају, што је проузроковало повреду права по основу рада запослених лица