a

Заштитник грађана је утврдио да је Општинска управа Алексинац, уместо да у форми пореског управног акта одлучи о захтеву за отпис камате, притужиоцу послала обавештење, не пружајући му, при том, упутство о правном средству