a

Општинска управа Обреновца дуже од девет година није одучивала по поднетом захтеву нити поступала по налозима и примедбама Министарства финансија, утврдио је Заштитник грађана