a

Заштитник грађана је утврдио да је Општинска управа Лазаревца пропустила да у поновном поступку одлучи по захтеву у законом прописаном року, као и да није испунила своју обавезу сарадње са Заштитником грађана