a

Недостаци у раду лекара у Казнено-поправном заводу у Сремској Митровици довели су до повреде права осуђеног на приватност и онемогућили делотворну заштиту од злостављања, утврдио је Заштитник грађана