a

Комисија за акредитацију и проверу квалитета одбила је да достави притужиоцу тражену информацију од јавног значаја, записнике са свих седница Комисије од 2010. године, као и да поступи по решењу и закључцима које је донео Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности због недостављања информације од јавног значаја