a

Министарство привреде није предузело мере за именовања новог директора привредног друштва „International CG“ ДП Београд, што је онемогућило нормално функционисање овог привредног друштва и заштиту права запослених, утврдио је Заштитник грађана