a

Централа Пореске управе, као и филијале у Бечеју, Кикинди и Новом Саду, ускратиле су притужиоцима информације о наплати доприноса за обавезно социјално осигурање од стране послодаваца, правдајући свој поступак начелом службене тајне у пореском поступку, утврдио је Заштитник грађана