a

Републички геодетски завод је супротно законским одредбама допустио да подаци о праву коришћења катастарских парцела буду и даље уписани у привременом листу непокретности, утврдио је Заштитник грађана